Det är onekligen så att det bästa för miljö och klimat är att inte transportera varor alls, men i de allra flesta fall är ju inte det en möjlighet, utan vi behöver transporter. Olika transportslag har givetvis olika påverkan på miljö och klimat, men även här är det så att för att lyckas med omställningen så behöver vi göra förändringar på flera plan samtidigt.

Vad behöver vi göra för att nå målen med omställningen till en hållbar transportsektor i Sverige?

Naturskyddsföreningen beskriver vad vi behöver göra för Hållbara Transporter. Vad som beskrivs är flera områden:

  • Undvika onödiga transporter. Tex genom att ha lokalare produktion och att inte resa lika mycket/långt
  • Välja klimatvänligare transportslag. Tex att transportera mer gods och personer via järnväg där det går och att elektrifiera vägtransporter i större utsträckning
  • Optimera existerande transporter. Att laste mer gods eller passagerare per transport

Vad gör Packbud för att hjälpa till i omställningen till hållbara transporter?

Basen i Packbuds arbete för hållbara transporter är att skapa möjligheten för att utnyttja existerande kapacitet i befintliga transporter för att på så sätt öka fyllnadsgraden och minska klimat och miljöpåverkan för varje transporterat gods.

Läs mer om Packbuds märkning för Grönare Transporter

Skall inte elektrifieringen lösa problemet med lastbilstransporternas miljöpåverkan?

Nej, i alla fall inte på kort sikt. Helt elektrifierade lastbilstransporter för långdistans är något som kommer men långsamt. Dessutom är det så att även fossilfri och hållbar elproduktion är en gradvis utbyggning. Vi kommer förmodligen under ganska lång tid behöva optimera energiåtgång, även om den är elektrisk, så behovet av lastoptimering och samtransport kommer att kvarstå, även om lastbilarna går på elektricitet.

Är det inte bättre att skicka gods på tåg

Jo så är det, men för att transporter som tåg skall fungera krävs ofta stora volymer och omlastningar. För vissa gods är det perfekt, medan det givetvis inte fungerar för allt. Och det som fortfarande är lönsammare att transportera på väg skall vi göra så effektivt det går.

Vi jobbar inte med alla områden inom omställning för transporter. Alla måste vi hjälpas åt för att lyckas med detta. Packbud drar sitt strå till stacken genom att förändra det sätt vi genomför godstransporter på våra vägar.


Hos Packbud kan du boka transporter. Transportörerna har redan lagt in sina rutter och existerande transporter, så du får priset direkt. Läs mer om hur Packbud fungerar här

Billigast, snabbast eller miljövänligast – du bestämmer.