Frågor och Svar för Packbud Assist

Lär dig mer om hur du får ut det mesta från Packbud Assist och lite tricks och tips för hur man kan konfigurera sitt konto hos packbud. På så sätt kan du få änneu mer körningar och bättre lönsamhet.

Lastningsmetod är ett filter i prislistan. Det betyder att prislistan bara kommer att gälla om lastningsmetoden medger det.

Kör vi ena vägen är det givetvis naturligt att söka last för returen. För att göra det är det viktigaste att se till att returen är publicerad på packbud (skapa retur när man lägger in en körning) och att sätta ett attraktivt pris. När man skapar en retur kan man också välja prislista, så det enklaste är ju att ha en separat prislista för returer.

När man redan har en transport som är planerad kan packbud fungera för att fylla transporten med mer last. I det läget vill man ju kanske erbjuda ett lägre och mer attraktivt pris. Detta kan man enkelt göra genom att sätta en rabatt som baseras på fyllnadsgrad. Detta kan göras både som en fast rabatt för transporter som redan har last och som en progressiv rabatt för att ge mer rabatt ju högre fyllnad för att på så sätt fylla upp det sista i transporterna. Rabatten sätter man i prislistan (under avancerat) och det ser ut så här:

Från 20% fyllnad börjar rabbatten som går från 10% upp till 60% om bilen är nästan full.

Man kan ha flera prislistor. Vilken prislista som gäller för varje uppdrag sätter man när man skapar antingen en rutt, en körning eller ett marknadsområde. Genom att skapa olika prislistor för körningar och områden kan man lätt administrera olika priser på olika typer av situationer.

När man kör en rutt är det ju givetvis smidigt att plocka upp mer gods på vägen för att kunna höja fyllnadsgraden. För att försäkra sig om att få så mycket transporter som möjligt är det vikitgt att kunna sätta ett effektivt pris.

En utmaning här är ju att den vanliga prislistan lätt kan bli lite skev. Vi skall ju ändå köra så km-priset är inte så relevant. Antalet stopp och hur lång omväg man behöver köra viktigare än sträckan mellan dem. I prislistan i Packbud kan man sätta en fast kostnad per stopp och en kilometerkostnad för avvikelse, dvs hur mycket längre rutten blir med ett extra stop.

Packbud sköter faktureringen mot kund. Betalningen sker i förskott till oss så att vi kan säkerställa att pengarna alltid finns där när du utför körningen. När du är inloggad i Assist kan du se körningarna som är genomförda och det belopp du skall erhålla.

  • Som åkare hos PackBud fakturerar du PackBud hela månadens körningar efter varje månads slut.
  • Du fakturerar alltid det belopp du finner i aktuell fakturaunderlag för aktuell månad på ditt åkerikonto. Underlaget måste alltid biläggas fakturan för att beloppet ska kunna betalas ut.
  • Om du finner något i fakturaunderlaget som inte stämmer, meddela support@packbud.com innan du fakturerar.
Ett oväntat fel har inträffat. Vänligen ladda om sidan.Ladda om 🗙
Ansluten

Connected

Återansluter...

Inte ansluten

Ladda om sidan för att fortsätta

Ladda om

Inte ansluten

Ladda om sidan för att fortsätta

Ladda om