Behöver du ytterligare förvaring

Ibland har man ju helt enkelt för mycket saker. Oftast är det ju så att man ju inte behöver alla saker hela tiden. Då kan det vara en idé att skaffa sig ett extra förråd

Vad är viktigt för att välja ett förråd?

Det finns en rad aspekter att fundera på när man väljer förråd. För olika personer och situationer är det olika saker som spelar in. Här finns ett par saker som du kan behöva ta hänsyn till om du skall välja förvaring.

Storlek

Storleken på förrådet är givetvis viktigt för att det skall passa. Du behöver ha plats med alla saker plus att det är viktigt att storleken medger att du kan komma åt saker du behöver utan att behöva runt flytta allt.

Plats

Var förrådet ligger spelar givetvis roll. Beroende på hur ofta du vill komma åt dina saker kan du planera efter hur lång tid det tar att komma åt sakerna.

Pris

Priset på förvaringen är ju givetvis viktig.

Access

Oftast finns ju givetvis flera förråd i samma lokal. Det spelar stor roll hur just ditt förråd ligger. Är det trappor eller bara små höjdskillnader kan du tex inte dra dina saker på en pirra eller vagn. Bottenvåning eller access direkt utifrån är ju smidigast.

Miljö

Miljön för förvaring spelar roll. Är det temperaturkontrollerat och finns det risk för att tex avgaser tränger in?

Säkerhet

Beroende på värdet av det du förvarar kan detta spela roll. Viktigt att kontrollera att ditt försäkringsbolag godkänner säkerheten utifall något skulle hända.

Att välja

Eftersom det är så många parametrar som spelar in är det ju givetvis svårt att välja rätt. För att hjälpa dig att hitta förråd i din närhet som passar just dina behov. En sån tjänst är Storage 365

Transportera gods till och från förråd

För att transportera saker till och från förrådet är det ju viktigt att det är nära och att man har bra transportmöjlighet. Om det är lite större saker som skall flyttas eller att man helt enkelt saknar bil att transportera dem med. kan man ta hjälp. Packbud förbedlar budtjänster för att transportera gods snabbt och smidigt lokalt.