Vad innebär symbolen?

Symbolen visar att du deltar i arbetet för att optimera lastutrymmet på vägarna. Ökad fyllnadsgrad gör transporten mer effektiv och mer miljövänlig.

Så fungerar PackBud som står bakom symbolen:

  • Transportköpares transportbehov matchas med transportörers lediga utrymme
  • Tjänsten förenklar offert- samt bokningsförfarandet för transportköpare

Vem får använda symbolen?

Alla som använder sig av PackBud för att öka fyllnadsgraden i transporter har rätt att använda symbolen. Dessa användare kan vara transportörer, transportköpare samt partners och intressenter till PackBud.

Hur får symbolen användas?

Symbolen finns tillgänglig att hämta ner nedan. Högerklicka på symbolen och spara bilden på din dator. Länka miljösymbolen till www.packbud.com

Dekaler: Symbolen finns i dekalform och kan användas för att fästa på fordon eller andra platser. Kontakta oss och ange din adress så skickar vi dekaler. Maila till info@packbud.com.