Det som definierar ett transportföretag är att man har transporttillstånd.

Vad är transporttillstånd

För att ett svenskt företag ska få utföra transporter mot betalning krävs innehav av ett transporttillstånd. Transporttillstånd är ett intyg från Transportstyrelsen som man ansöker om. Alla transportörer som utför transport och flytt genom PackBud har transporttillstånd. Detta är något vi kontrollerar innan transportföretag får börja jobba med oss. .

Är du en transportör som innehar ett transporttillstånd, kom och anslut dig till PackBud

Läs mer om transportföretag i sverige här

Billigast, snabbast eller miljövänligast – du bestämmer.