För lyft eller att flytta stora saker kräver ofta en kranbil. Det kan vara för att transportera container eller att lyfta takstolar på ett hemmabygge.

En kranbil kan man ofta boka på två olika sätt. Det ena är för transport av stort gods, tex en lekstuga eller en container. Då betalar man ofta för transporten på vanligt sätt, men till ett lite högre pris eftersom det krävs ett speciellt fordon. Det andra alternativet är ju att man bara vill ha något flyttat på tomten. Då kan man hyra kranbil per timme, även om det i princip kan vara samma fordon. Det kan vara viktigt att ange tydligt i beställningen om det är tex en friggebod som skall flyttas bara på tomten, eftersom den är för stor för att transporteras på väg som vanlig transport. Om man bara skall lyfta den och ställa tillbaka, så behövs ju ingen specialtransport beställas vilket ju annars skulle ha påverkat priset.

En annan viktig komponent i kranlyft är avståndet mellan kranbil och gods. Om bilen kan köra upp intill så är lyftet ofta enkelt, men säg att det är svårt att komma åt, kan det kräva en större kran för att kunna lyfta eller ställa ner gods långt ifrån kranbilen. Det viktiga här är vikt gånger avstånd, så det är viktigt att ange detta noga vid beställning. Beställer du på Packbud finns möjligheten att ange det i beställningen.

Använd PackBud när du behöver hjälp med en lastbil med kran, frakta container eller bara lyfta takstolar eller liknande på gården. Ange de tidsramar som är lämpliga för dig och få alternativ från flertal transportörer. Vi har en lång rad anslutna transportörer med erfarenhet av kranlyft.

Billigast, snabbast eller miljövänligast – du bestämmer.