Om du funderar på hur en integration skulle kunna se ut så kommer här en översikt.

Olika typer av integrationer:

Enkel Integration

För en enkel integrationen så kan du som partner enkelt lägga till en länk på din sida för att erbjuda kunden att själva söka efter frakt. Själva sökningen sker sedan på packbuds sida. Det är ju en väldigt enkel integration som inte ger ett så högt genomslag, men det ger kunden en tydlig signal att det går att få transport.

Vill du veta mer om partnerintegration och enkel integration, kontakta support som gärna hjälper till

Integrerad Sökning

För en integrerad sökning kan du som partner ge kunden en möjlighet att söka och få pris på frakt direkt i en komponent på din sida. På så vis sker sökningen utan att kunden måste lämna sidan. Fortfarande är fokus på att få kunden att förstå att frakt är möjligt.

Vill du veta mer om partnerintegration och integrerad sökning, kontakta support som gärna hjälper till

Integrerad Bokning

Integrerad bokning går till så att du som partner ger kunden möjlighet att båda söka och boka frakt på din sida. Kunden genomför den preliminära betalningen själv på Packbuds sida och transporten kenomförs efter diskussion mellan kund och transportör.

Vill du veta mer om partnerintegration och integrerad bokning, kontakta support som gärna hjälper till

Synkroniserad Bokning

Synkroniserad bokning sker på samma sätt som en entegrerad bokning. Kunden söker och bokar frakten själva med ett preliminärt accept från en transportör. Men bokningen blir inte aktiv innan en bekräftelse på affären gjorts, antingen genom integrationen eller manuellt genom att du som säljare markerar affären som avslutad. På detta sätt kan dina kunder säkra frakt innan de vet om de faktiskt kommer att behöva den.

Vill du veta mer om partnerintegration och synkroniserad bokning, kontakta support som gärna hjälper till

Businessanvändare

För dig som har en verksamhet där du ombesörjer frakt för varor du säljer, finns också möjligheten att använda Packbuds tjänst som en agent för köparen. På så vis kan du söka och boka transport och betala den åt kunden (som du tar betalt av i själva affären)

Vill du veta mer om partnerintegration och businessanvändare, kontakta support som gärna hjälper till