Uppdaterad 2023-06-12

Constraintoptimering för lastbilstransporter - en rapport från PackBud labs

Inlagd 23 januari, 2023, av PackBud Labs

Schemaläggning av lastbilar på ett åkeri är en komplex uppgift som kan dra nytta av constraint optimization, eller begränsningsoptimering, för att lösa effektiva och realistiska scheman och rutter. Constraint optimization är en teknik inom operationsforskning som hjälper till att hitta den bästa lösningen för att uppfylla ett antal begränsningar eller villkor.

Här på Packbud har vi ett projekt för att ta fram modeller för constraint-optimering för schemaläggning av lastbilar för våra anslutna åkerier. Detta pågår och kommer successivt att integreras i Packbud Assist för våra anslutna åkare

För att använda constraint optimization för att schemalägga lastbilar på ett åkeri behöver vi definiera våra mål och de begränsningar vi måste ta hänsyn till. Målen kan inkludera att minimera kostnader, maximera effektivitet eller minska körtider. Begränsningar kan vara faktorer som arbetstidsregler, tillgänglighet av fordon och förare, kapacitet på lastbilarna och tidsfönster för leveranser.I systemet samlar vi in all nödvändig data, inklusive information om lastbilarna, deras kapacitet, förarnas tillgänglighet, leveransadresser och deras tidsfönster. Därefter kan vi formulera problemet som en s.k. constraint optimization-modell. I modellen definierar vi variabler och begränsningar för att uppnå våra mål. Variablerna kan vara tilldelningen av förare och lastbilar till specifika leveransuppdrag, samt ordningen för leveranser.

När modellen är formulerad kan vi använda constraint optimization-algoritmer för att hitta de bästa rutterna för lastbilarna. Dessa algoritmer analyserar olika kombinationer och sekvenser av variabler och begränsningar för att uppfylla alla krav. Målet är att hitta en lösning som optimerar våra mål och samtidigt uppfyller alla begränsningar.

Resultatet är en schemaläggning för lastbilarna på åkeriet. Detta schema kommer att visa vilken lastbil som ska leverera vilka varor till vilka platser, med hänsyn tagen till förarnas tillgänglighet, kapacitet på lastbilarna och leveranstiderna.

Låter det krångligt? Lungn bara, för det är det :-) Men som tur är bara för oss. För dig som åkare och användare av Assist, kommer detta att vara helt automatiskt. Packbud tar hand om allt det svåra. Det enda du behöver göra som åkare är att köra och tjäna mer pengar. Fiffigt, eller hur?

Om du är åkare och inte redan ansluten till Packbud Assist, läs mer om hur man blir kund här:registrering och FAQ

Ett oväntat fel har inträffat. Vänligen ladda om sidan.Ladda om 🗙
Ansluten

Connected

Återansluter...

Inte ansluten

Ladda om sidan för att fortsätta

Ladda om

Inte ansluten

Ladda om sidan för att fortsätta

Ladda om