Signalerna från transportbranschen är entydig. Det är svårt att få ihop lönsamheten och marknaden består av alldeles för många oseriösa aktörer, såväl svenska som utländska. God optimering av lastutrymmet i transporter är ett sätt att öka lönsamheten och därmed delvis stå emot de tuffa villkor som råder.

PackBud är en aktör som erbjuder möjligheten till merintäkter genom extra körningar. Till PackBud är några hundra transportörer anslutna. Flera av dessa arbetar målmedvetet för att hela tiden öka just fyllnadsgraden. Dessa transportörer kan därmed lättare upprätthålla en god lönsamhet och stå emot konkurrensen på marknaden.

Efter att ha drivit PackBud i drygt två år kan jag och mina kollegor fortfarande förundras av att inte ännu fler aktivt arbetar med att optimera sina transporter, trots alla lönsamhetsfördelar som finns. Lägg därtill miljöaspekterna av optimerade transporter så känns det på något sätt självklart att lastoptimera.

Vi har intervjuat några av PackBuds bästa anslutna transportörer och frågat hur de ser på just lastoptimering och vilka fördelar som finns med en tjänst som exempelvis PackBud.

Hur ser du på PackBud som tjänst?

Transportören Jonas: Mycket bra alternativ för att fylla upp redan inplanerade körningar. Jag har fått några stora körningar men mest mindre som ger en bra extra inkomst på redan bokade körningar.

Transportören Morgan: Kanonbra, man får tillgång till jobb som man inte får i vanliga fall och då kan man ge ett juste pris

Hur påverkar bokningarna från PackBud ditt företag?

Jonas: Bra komplement, får in många mindre kunder som jag annars inte hade haft tid att ta hand om. Packbuds faktureringstjänst är toppen.

Morgan: Positivt på ekonomin! Jag har kunnat få tillgång till både långa och korta körningar.

Har du tips hur man får in körningar genom PackBud?

Jonas: Nej jag vill inte gynna konkurrenterna haha. Skämt och sido, det gäller att vara service-minded. Erbjuda bra service, vara ärlig mot kunden och vara flexibel.

Morgan: Hahaha, jag vill helst inte dela med mig av mina tips till mina konkurrenter, men det går alltid att optimera sina körningar och kunna tjäna en merintäkt. Är man bara flexibel och kan gå ner lite i pris från sina ordinarie priser när man redan har en körning så. Tricket är att se en existerande körning som något helt annat än en ny beställning!

Vad skulle du säga är det bästa med en tjänst som Packbud?

Jonas: Att man kan komplettera sina körningar och höja fyllnadsgraden är bra, men det viktigaste kanske är den smidiga betalningen. Inget krångel med fakturor och liknande.

Morgan: Man kan få mer jobb helt enkelt, speciellt returlaster. Har man en körning så kan man hitta en transport som är på tillbakavägen. Då tjänar man mer pengar helt enkelt.

Alla anslutna transportörer på PackBud innehar försäkringar och tillstånd att utföra transporter. Även taxiföretag med taxitillstånd har möjlighet att ta affärer genom PackBud.