specialtransport av bilarUppdaterad 2024-02-20

Hur bokar man biltransporter?

Inlagd 2 december, 2019, av PackBud Admin

Transport av bilar är lite speciella, eftersom det är stora gods. På korta sträckor kör man oftast bilar på trailer eller öppna flak. Det är typiskt transporter till verkstad.

Vill man transportera bilar längre sträckor tex genom Sverige är det viktigt att vara flexibel. Det går regelbundna transporter, och man behöver låta transportören koordinera med dessa. Annars kan biltransportens pris bli alldeles för högt. Ännu viktigare är detta givetvis för långväga transporter genom Europa. Det smidigaste är att lämna och hämta bilen på en terminal dit biltransporter ofta går, men annars kan man ju boka både hämtning och avlämning med en individuell transport som koordineras med den gemensamma transporten. Givetvis till ett lite högre pris och längre tid.

Det finns ju andra pecifika fall, då bilen i sig gör att en individuell transport i en täckt vagn är motiverad. Det är tex speciella sportbilar eller entusiastbilar. Då krävs extra försiktighet och erfarna transportörer som kan ta hand om bilen på ett varsamt sätt.

Hos Packbud finns flera transportörer med erfarenhet av den typen av specialtransporter. Här kan du läsa mer om biltransporter och vad som är viktigt att tänka på.

Ett oväntat fel har inträffat. Vänligen ladda om sidan.Ladda om 🗙
Ansluten

Connected

Återansluter...

Inte ansluten

Ladda om sidan för att fortsätta

Ladda om

Inte ansluten

Ladda om sidan för att fortsätta

Ladda om