PackBud erhåller 2 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten

PackBud fick nyligen ett stöd, ”Verifiering av energi-innovation” på knappt 2 miljoner kronor från Svenska Energimyndigheten. Stödet, som också motfinansieras av PackBud, ska användas för utveckling, lansering och marknadsföring av en Rutt-optimerare, ett tillägg till PackBuds nuvarande tjänst. Enligt medgrundare Thomas Fogdö är stödet värdefullt, både ekonomiskt, men kanske än mer betydelsefullt, en bekräftelse på bolagets långsiktiga mission om att skapa mer effektiva och hållbara transporter. 
”Vi är på rätt spår i en bransch som står inför många utmaningar, där hållbarhet och effektivisering är några av de viktigaste frågorna. Stödet är ett viktigt erkännande och bidrar till bättre möjligheter för oss att nå våra mål”, säger Thomas Fogdö.
 
En första version av Rutt-optimeringsverktyget släpps under våren 2018 och förhoppningarna är stora. 
”Verktyget kommer skapa bättre förutsättningar för våra användare att mötas. Transportörerna kommer ännu enklare än idag kunna planera och optimera sina rutter. Samtidigt kommer transportköparna få en bra överblick av var tillgänglig ledig kapacitet finns. I kombination med den stora kundbas vi har idag, skapar detta suveräna förutsättningar för vår framtida tillväxt", säger PackBuds VD och medgrundare Mikael Funa.
 
 
 
 
Om PackBud
PackBud är en digital fraktförmedlare som sedan 2013 hjälper privatpersoner och företag att hitta rätt transportör för sitt transportbehov. Bolaget har utvecklat en tjänst som matchar kundernas transportönskemål med ledig kapacitet i transportbranschen. Kunden får hjälp på ett enkelt och snabbt sätt, samtidigt som transportören kan fylla sitt lastutrymme ännu bättre, vilket i sin tur är positivt ur miljöhänseende.
 

För ytterligare information kontakta:
Mikael Funa, VD PackBud Nordic AB
Telefon: +46 (0)703 78 31 66
E-post: mikael@packbud.com