PackBud tar in 3 miljoner kronor i riskkapital

PackBud tar in 3 miljoner kronor i riskkapital från Aggregate Media Fund samt affärsänglarna Lars Tenerz, Jan Karlander, Ulf Blommé, Lars Söderqvist och Magnus Andersson. Det nya kapitalet ska främst användas för att vidareutveckla och marknadsföra tjänsten samt bearbeta transportbranschen.

 

PackBud fungerar som en mellanhand mellan kunden som vill transportera någonting, till exempel en möbel eller en moped, och transportören som utför jobbet. Tjänsten är som ett eBay för transporter.

 

Idén bakom PackBud kom från ett självupplevt problem:

 

- Thomas Fogdö, min medgrundare, föreläser i hela Sverige och reser därmed mycket. Vid något tillfälle tänkte han att det vore enkelt för honom att ta med något som någon behövde flytta från en ort till en annan, eftersom han ändå åkte. Thomas är miljöintresserad och idén om att effektivisera transportbranschen och därmed även gynna miljön föddes. Vi började prata om det och så småningom vidareutvecklades idén till att erbjuda transportbranschen möjligheten att bättre fylla sina lastutrymmen och därmed skapa möjlighet till merintäkter. Optimering av tomma eller delvis tomma lastutrymmen är dessutom positivt för miljön. Vidare ville vi göra det enklare för kunderna att hitta en transportör, säger Mikael Funa, en av de tre medgrundarna i PackBud.

 

Sedan Packbud lanserade i april 2013 har man testat marknaden och sett att det finns ett stort behov, utvecklat produkten samt sett en stadig ökning av inkommande transportförfågningar och beställningar.

- Vi har nu bevisat att det här är en tjänst som folk vill ha. Nu vill vi springa snabbare och även gå in på nya marknader. Därför tar vi in riskkapital, säger Mikael.

 

PackBud grundades av Thomas Fogdö, Mikael Funa och Pär Wredendahl i Augusti, 2012 och är finansierat av grundarna själva, privata investerare samt ALMI.

 

För ytterligare information kontakta:

 

Mikael Funa, VD PackBud Nordic AB

Telefon: +46 (0)703 78 31 66

E-post: mikael@packbud.com

Hemsida: www.packbud.com

 

och

 

Patrik Rosén, VD Aggregate

Telefon: +46 (0)70 497 28 68

E-post: patrik.rosen@aggregatemedia.com

Hemsida: www.aggregatemedia.com

 

Om Aggregate
Aggregate Media grundades 2002 och har investerat med mediautrymme som expansionskapital i över 150 företag via fonderna I-VII. Fonderna är gemensamt delägda av 15 av Sveriges största mediabolag där alla större mediaslag är representerade. Vänligen besök www.aggregatemedia.com för mer information.